• Conference

Konferenču aprīkojums sinhronajai tulkošanai un pasākumu apskaņošana

SIA Mestako piedāvā nomas pakalpojumus un tehnisko atbalstu pasākumos un konferencēs:

 • Sinhronās tulkošanas aprīkojumu;
 • Tulku kabīnes;
 • Audio sistēmas un apskaņošanu;
 • Diskusiju sistēmas nomu;
 • Mikrofonu nomu;
 • Tour Guide sistēmas nomu;
 • Video prezentāciju vadību konferencēs;
 • Video tehniku konferencēm;
 • Tiešraides, translācijas, audio un video ierakstus;
 • Podestus;
 • Tribīnes;
 • Prezentācijas vadības pultis;
 • Prezentieru nom;
 • Tehnisko atbalstu pasākumu laikā.


SIA Mestako ir viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā, kurš attiecībā uz sinhronās tulkošanas tehnikas nomu un apkalpošanu nav starpnieks, bet gan ir tiešais pakalpojuma sniedzējs.

Sinhronās tulkošanas aprīkojums

SIA Mestako piedāvā modernāko sinhronās tulkošanas aprīkojumu Baltijā, konferenču apskaņošanu un tehnisko apkalpošanu pasākuma laikā. Mūsdienās veiksmīgas konferences norises priekšnosacījums ir jaunāko tehnoloģiju izmantošana un jauns, moderns un ergonomisks sinhronās tulkošanas aprīkojums. SIA Mestako iznomā digitālās bezvadu apraides sistēmas, sinhronās tulkošanas iekārtas, infrasarkanos raidītājus, mikrofonus un radiomikrofonus, digitālos uztvērējus, diskusiju sistēmas, balsošanas sistēmas, konferenču aprīkojumu un Audipack tulkošanas kabīnes, kas atbilst ISO standartiem.
Katram klientam sniedzam konsultāciju par to, kāds aprīkojums būtu vislabāk piemērots katram pasākuma veidam. Mēs nodrošinām sinhronās tulkošanas tehnikas uzstādīšanu un tehnisko atbalstu pasākuma laikā. Mūsu pieredze un profesionālisms garantē kvalitatīvu pakalpojumu.

Tulku kabīnes

SIA Mestako izīrē Audipack Silent Series tulku kabīnes 9300, kas atbilst ISO 4043 versijas visjaunākajām prasībām un standartiem. Audipack Silent Series tulku kabīnes ir ērtas, tās ir acij tīkamas, izturīgas, no augstas kvalitātes materiāla, tās iespējams paplašināt, tās ir mobilas, transformējamas, viegli transportējamas un samontējamas. Tulku kabīnes ir aprīkotas ar ventilācijas sistēmu un vietējo apgaismojumu.

Vienai standarta tulkošanas kabīnei nepieciešamais laukums ir 1600x1600x2000 mm. Tāpat ir jāparedz vismaz 2 m attālums no kabīnes durvīm līdz sienai vai krēslu rindai, lai tulki un tehniskais personāls varētu brīvi iekļūt tulku kabīnē un izkļūt no tās. Konferences vai semināra laikā kabīnei ir jābūt novietotai tā, lai tulki varētu redzēt runātājus, ekrānu (tāfeli) un prezidija galdu. Parasti tulku kabīnes tiek novietotas neuzkrītošā vietā. Ja telpa ir specifiska vai tā ir maza, tad var gadīties, ka jāmeklē netradicionālāks variants, tomēr primāri vienmēr jācenšas tulkiem nodrošināt runātāju redzamību.

Kāpēc nepieciešamas tulku kabīnes?

Sinhronās tulkošanas process ir ļoti saspringts garīgs darbs, un, lai to veiktu, sinhronajiem tulkiem ir ļoti jākoncentrējas. Konferences laikā tulki atrodas tulku kabīnē ar skaņas izolāciju, lai nedzirdētu publiku, savukārt publika drīkst dzirdēt tulkus tikai austiņās, citādi var tikt traucēta konferences gaita. Apstākļi, kad tulkošanas kabīnes ir nekvalitatīvas, tām nav pietiekamas skaņas izolācijas vai arī kabīnēs tulkiem netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, var negatīvi ietekmēt tulku sniegumu.

Tulkošanas kabīnēs ir speciāla darba virsma, kas paredzēta dokumentu, mikrofonu, apgaismojuma, portatīvā datora u.c. nepieciešamā palīgmateriāla novietošanai. Tulkošanas kabīnē tiek nodrošināta ventilācija. Modulārais tulkošanas kabīņu dizains atļauj pēc vajadzības izvietot durvju atrašanās vietu, piemēram, kabīnes sānos vai kabīnes aizmugurē. Kabeļiem, kas savienoti ar centrālo konsoli, ir paredzēti speciāli atvērumi tulku kabīņu sānu sienās.

Sinhronie tulki parasti strādā komandā, piemēram, vienā valodu kombinācijā ir nepieciešami divi tulki, kas strādā, mainoties ik pēc 20-30 minūtēm. Tāpēc vienā tulkošanas kabīnē tulkiem ir paredzētas divas vietas.

Podesti

Lai tulkiem uzlabotu redzamību, SIA Mestako lielākās telpās tulku kabīnes uzstāda uz speciāliem podestiem. Nepieciešamības gadījumā podestus var izmantot arī prezidija galda vai runātāja pults paaugstināšanai.

Video prezentāciju vadība konferencēs

Video prezentāciju vadība ietver sevī pilnu prezentāciju vadību. Uz ekrāna un papildus ekrāniem konferences dalībniekiem prezentācijas nomaiņas laikā parādās tikai gatavo prezentāciju slaidi, nevis darba ekrāns.
Ja nepieciešams, starp prezentācijām iespējams parādīt starpslaidus, kā arī prezentāciju laikā ievietot video. Uz ekrāna (-iem) parādās tikai gatavais saturs. Lektori prezentāciju slaidus pārslēdz ar tālvadības pulti. Lektoram iespējams nodrošināt atsevišķu video kontrolmonitoru. Varam pieslēgties jau telpā uzstādītājām video iekārtām (projektori, LCD, LED plazmas ekrāni). Šī pakalpojuma tehniskais nodrošinājums sastāv no prezentāciju datoriem, multiformātu video signāla konvertora, LCD ekrāna (-iem) VGA, DVI, HDMI signālu pārraides  un tehniskā personāla, kas šo pakalpojumu nodrošina.