• Riga

Tour Guide sistēma

Tour Guide sistēma paredzēta gadījumiem, kad nelielai cilvēku grupai nepieciešams tulkojums kādai īsai uzrunai vai preses konferencei, kur pasākuma laiks nepārsniedz 30-45 min., kā arī ekskursijām pa pilsētu vai ražotnēs un uzņēmumos.

Jāņem vērā, ka, izmantojot Tour Guide sistēmu, tulkojums var tikt nodrošināts tikai vienā valodā un vienā virzienā. Piemēram, no latviešu valodas angļu valodā. Vienlaikus nodrošināt tulkojumu no angļu valodas latviešu valodā, strādājot ar Tour Guide, nebūs iespējams.

Tour Guide sistēma ietver bezvadu mikrofonu tulkam un bezvadu uztvērējus/austiņas dalībniekiem. Tulkam tiek uzstādīts galvas mikrofons. Tulks tulko mikrofonā, un tulkojums tiek pārraidīts uz uztvērējiem. Dalībnieki, kuriem nepieciešams tulkojums, klausās lektora runāto caur austiņām.

Turklāt būtiski, ka tulkošanas process nenotiek kabīnē, kā tas ir sinhronās tulkošanas gadījumā, bet gan tajā pašā telpā, kurā runātājs un dalībnieki. Šis risinājums ļoti apgrūtina tulka darbu, kā arī traucē klausīties lektoru tiem dalībniekiem, kuriem nav nepieciešams tulkojums, jo vienā telpā vienlaikus runā gan lektors, gan tulks. Kaut arī tulka balss ir klusāka, jo netiek zālē pastiprināta caur mikrofonu, tā tomēr traucē gan dalībniekiem, gan lektoram.

Garākos un pilnas dienas pasākumos, kā arī konferencēs, kurās nepieciešams tulkot arī jautājumu un atbilžu sesiju starp lektoru un klausītājiem, tas ir ļoti apgrūtinoši tulkam, publikai un runātājam. Šādā gadījumā jārēķinās ar zemu pakalpojuma kvalitāti un traucējošiem trokšņiem zālē.

Tour Guide nevar aizstāt sinhronās tulkošanas iekārtas. Ar šādu risinājumu nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu.

Ja jūs tomēr izvēlēsieties šādu variantu, rēķinieties ar sekām, t.i., - neapmierinātiem klientiem un traucētu konferences gaitu.

Sinhronās tulkošanas aprīkojumā ietilpst tulkošanas kabīne (-es), kura tiek uzstādīta telpā, kurā notiek pasākums. Telpā tiek uzstādītas arī sinhronās tulkošanas iekārtas, telpa tiek apskaņota, nodrošinot lektorus un diskusiju dalībniekus ar nepieciešamajiem mikrofoniem, tostarp jautājumu uzdošanai u.c. Šajā gadījumā tulks nav dzirdams telpā, kurā notiek pasākums, un tulkojumu dzird tikai tie dalībnieki, kuriem tas nepieciešams (austiņās).

Sinhronās tulkošanas gadījumā tulkam kabīnē tiek uzstādīts galda mikrofons (“gulbja kakla” mikrofons) ar tulku konsoli. Ar tās palīdzību tulks ērti var tulkot abos virzienos. Tāpat dalībnieki varēs uzdot jautājumus lektoram latviešu valodā, un tulks to sinhroni varēs iztulkot lektoram angļu valodā. Šis ir vienīgais pareizais profesionālais risinājums, lai pasākums vai konference noritētu veiksmīgi.

Ir bijuši gadījumi, kad klients nezināšanas dēļ vai, cenšoties ieekonomēt līdzekļus, izvēlas lētāko risinājumu, proti, izmantot Tour Guide sistēmu sinhronā tulkošanas aprīkojuma vietā. Tikai tad, kad pasākuma norise tiek traucēta un tulki nespēj nodrošināt kvalitatīvu tulkojumu nepiemērotas tehnikas dēļ, klients sāk meklēt kļūdas. Tomēr tad jau ir par vēlu.

Tāpēc SIA Mestako jau iepriekš brīdina par iespējamajiem riskiem.

SIA Mestako sniedz kvalitatīvus tulkošanas pakalpojumus un ir pretimnākošs klientiem savu iespēju robežās. Mēs vienmēr piedāvāsim saviem klientiem izdevīgāko piedāvājumu, kur ieguldījums atbilst pakalpojuma kvalitātei.