• Interpreter

Sinhronie tulki un sinhronās tulkošanas iekārtas

SIA Mestako, īstenojot pilna servisa kompānijas stratēģiju, piedāvā: sinhronās tulkošanas iekārtas, tulku kabīnes, konferenču aprīkojumu, konferenču apskaņošanu, konferenču materiālu tulkošanu, sinhronās un konsekutīvās (secīgās) tulkošanas pakalpojumus.

Mums ir ilggadēja pieredze tulkošanas un apskaņošanas pakalpojumu nodrošināšanā multikulturālās un multilingvālās konferencēs, semināros, sanāksmēs, diplomātiskajās vizītēs, preses konferencēs un starptautiskās izstādēs.

Sagatavošanās konferencēm

Tulkošanas pakalpojumi konferencēs vienmēr ir nepieciešami tad, kad sagaidāmi ārzemju viesi vai dalībnieki. SIA Mestako piedāvā sinhronās un konsekutīvās tulkošanas pakalpojumus dažādās valodās. Jau konferences plānošanas gaitā mūsu darbinieki sniegs jums konsultācijas, kādu tulkošanas veidu labāk izvēlēties. Atbilstoši pasākuma tēmai tiek piemeklēti profesionāli tulki, kas pirms konferences rūpīgi studē konferences tematiku un materiālus, iedziļinās tajos, kā arī iepazīstas ar terminoloģiju, lai sniegums konferencē būtu nevainojams.

Mūsu komandas tulki ir profesionāli, pieredzējuši, erudīti, un viņiem piemīt labas valodas zināšanas. Ir atšķirība, vai pakalpojumu sniedz profesionāls un pieredzējis tulks, vai students bez ilggadējas prakses. Tulkošanas nozarē lētākais tulks nenozīmē labu tulkojuma kvalitāti, tieši otrādi. Ja jums ir svarīgi, lai jūsu konference noritētu nevainojami, nemeklējiet lētāko pakalpojumu sniedzēju. Mūsu komanda veido profesionāļi, un mēs apsolām, ka sniegtais pakalpojums cenas ziņā atbildīs kvalitātei un ieguldījumam.

21.gadsimta konkurējošajā biznesa vidē katras organizācijas zīmols un tēls ir kļuvis par vienu no vissvarīgākajiem aspektiem, tāpēc katras konferences organizēšana ir gan patīkams notikums, gan izaicinājums. Tam nepieciešams daudz laika, enerģijas, zināšanas, izpratne un moderns aprīkojums. Tāpat ir vajadzīgas zināšanas plānošanā, organizēšanā un komandas koordinācijā. Mēs konferences sagatavošanas posmā cieši sadarbojamies ar klientu un vienmēr esam gatavi uzklausīt ieteikumus un komentārus. Mūsu profesionālās komandas tulkošanas aprīkojuma un tulkošanas pakalpojumu paketes piedāvājums sniegs jums individuālu pieeju un risinājumus, kā arī nodrošinās ievērojamu laika un enerģijas ekonomiju. Izvēloties mūsu uzņēmuma pakalpojumus, jums vairs nebūs jārūpējas par jautājumiem, kas saistīti ar sinhronās tulkošanas aprīkojumu, tulkiem, tulkojamiem materiāliem vai konferences apskaņošanu, jo jūs varēsiet visu savu enerģiju veltīt konferences saturiskajai pusei un vēl veiksmīgākai viesu uzņemšanai.

SIA Mestako tulku komanda

SIA Mestako tulku komanda ir spēcīgākā Baltijas tirgū savā valodu kombinācijā, mūsu sinhronās tulkošanas aprīkojums ir moderno tehnoloģiju augstākais sasniegums savā nozarē, un mūsu tehniskais atbalsts ir draudzīgs un uzticams.

Atbilstoši jūsu pasākuma tēmai tiek piemeklēti profesionāli tulki, kas pirms konferences rūpīgi studē konferences tematiku un materiālus, iedziļinās tajos, kā arī iepazīstas ar terminoloģiju, lai sniegums konferencē būtu nevainojams. Tāpēc, ja jūs sadarbosieties ar SIA Mestako, mēs jūs lūgsim laicīgi iesūtīt konferences materiālus un informēt mūs par jautājumiem, kas saistīti ar pasākuma tematiku.

Rezervējiet tulkus un tehniku laicīgi! Tāpat, kā konferences tiek plānotas jau labu laiku iepriekš, arī tulki savu darbu plāno ļoti laicīgi, jo profesionālo tulku noslogojums ir liels, īpaši konferenču un semināru pamata sezonās - no septembra līdz decembra vidum un no janvāra beigām līdz jūlija sākumam. Tāpat tulkiem ir vajadzīgs laiks, lai sagatavotos pasākuma specifiskajām tēmām.

Sazinieties ar mums, ja plānojat konferenci vai sanāksmi, kurā nepieciešami tulku pakalpojumi!

Sinhronās tulkošanas tehnika un apskaņošana konferencēm

Papildu sinhronās un konsekutīvās tulkošanas pakalpojumiem SIA Mestako piedāvā modernāko sinhronās tulkošanas aprīkojumu Baltijā, konferenču apskaņošanu un tehnisko apkalpošanu pasākuma laikā. Mūsdienās veiksmīgas konferences norises priekšnosacījums ir jaunāko tehnoloģiju izmantošana un jauns, moderns un ergonomisks sinhronās tulkošanas aprīkojums. SIA Mestako iznomā DIS (Danish Interpretaition Systems) digitālās bezvadu apraides sistēmas, sinhronās tulkošanas iekārtas, infrasarkanos raidītājus, mikrofonus un radiomikrofonus, digitālos uztvērējus, diskusiju sistēmas, balsošanas sistēmas, konferenču aprīkojumu un Audipack tulkošanas kabīnes, kas atbilst ISO standartiem. Katram klientam sniedzam konsultāciju par to, kāds aprīkojums būtu vislabāk piemērots katram pasākuma veidam. Mēs nodrošinām sinhronās tulkošanas tehnikas uzstādīšanu un tehnisko atbalstu pasākuma laikā. Mūsu pieredze un profesionālisms garantē kvalitatīvu pakalpojumu.

Likumdošana attiecībā uz daudzvalodīgiem pasākumiem un konferencēm Latvijas Republikā

“Valsts valodas likums”. Kas jāņem vērā pasākumu organizatoriem, organizējot daudzvalodīgu pasākumu.

Valsts valodas likums nosaka:
7.pants. (1) Valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs, valsts vai pašvaldību uzņēmumos, kā arī uzņēmējsabiedrībās, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, sēžu un citu darba sanāksmju valoda ir valsts valoda. Ja rīkotājs uzskata par nepieciešamu sanāksmes laikā lietot svešvalodu, tas nodrošina tulkojumu valsts valodā. (2) Visos citos gadījumos sēdēs un citās darba sanāksmēs, lietojot svešvalodu, rīkotājs nodrošina tulkojumu valsts valodā, ja to pieprasa kaut viens no sanāksmes dalībniekiem.
11.pants. (1) Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, valsts un pašvaldību uzņēmumu, kā arī uzņēmējsabiedrību, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, rīkotie pasākumi notiek valsts valodā. Ja pasākumā tiek lietota svešvaloda, rīkotājs nodrošina tulkojumu valsts valodā. (2) Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos, kuros piedalās ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un kuru rīkošanā vienlaikus piedalījušās šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas, viena no darba valodām ir valsts valoda, un pasākuma rīkotājs nodrošina tulkojumu valsts valodā. Ministru kabineta noteiktajos gadījumos Valsts valodas centrs pasākuma rīkotāju no šādas prasības var atbrīvot.

Mutiskās tulkošanas veidi

Sinhronā tulkošana

Sinhronā tulkošana ir process, kad runātā avotvaloda ar dažu sekunžu nobīdi tiek transformēta mērķa valodā ar sinhronās tulkošanas tehnikas palīdzību.

SIA Mestako sinhronie tulki spēj nodrošināt, ka šī procesa laikā izrunātais vārds tiek transformēts mērķa valodā atbilstoši kontekstam. Mūsu komanda ir sinhrono tulku profesionāļu komanda. Tie ir kvalificēti tulki, lingvisti ar profesionālu izglītību, kas iegūta Ventspils Augstskolā, Latvijas Universitātē vai citās Eiropas augstskolās un universitātēs. SIA Mestako ir izveidojusi plašu sadarbības tīklu ar ārvalstu partneriem, kuru piesaiste ir nodrošinājusi arī netradicionālas valodu kombinācijas.

Sinhronie tulki pasākuma laikā atrodas tulku kabīnē ar skaņas izolāciju un dzird runātāju austiņās. Tulki vienlaicīgi (sinhroni) tulko runātāja tekstu tulku mikrofonā tulku kabīnē, bet publika klausās tulkojumu austiņās zālē. Ja kādai no šīs ķēdes sastāvdaļām ir slikta kvalitāte, tas var negatīvi ietekmēt tulkošanas kvalitāti. Tāpēc ir svarīgi, lai šo procesu nodrošinātu profesionāli tulki un skaņu tehniķi, un sinhronās tulkošanas tehnika būtu moderna un darbotos nevainojami.

Sinhronā tulkošana prasa ļoti lielu koncentrēšanos, spēju klausīties un ātras analīzes un tulkošanas spējas, turklāt tulkiem vienlaicīgi jānodrošina kontrole pār abām valodām - avotvalodu un mērķa valodu. Mūsu profesionālā sinhrono tulku komanda spēj nodrošināt tulkojumu mērķa valodā atbilstoši mērķa valodas kultūrai un attiecīgajai nozarei.

Mēs piedāvājam tikai augstas klases un ļoti talantīgu sinhrono tulku pakalpojumus. Mūsu tulkiem ir vismaz 3 gadu intensīva pieredze vietējā, ES un starptautiskajā tirgū. Mūsu tulki ir dzimtās valodas nesēji vienā no darba valodām. Viņi ir sava amata profesionāļi un pārzina savas darba valodas kultūru, ētiku un, protams, pašu valodu. Mūsu tulki ir inteliģentas, šarmantas un aizraujošas personības. Viņi spēj iztulkot visāķīgākos teikumus pāris sekunžu laikā. Vislabākais tulkojums ir tāds tulkojums, kad publika nejūt, ka tiek tulkots!

Sinhronā tulkošana ir ļoti sarežģīts un grūts process, tāpēc sinhronie tulki parasti strādā komandā, piemēram, vienā valodu kombinācijā ir vajadzīgi divi tulki, kas strādā, mainoties ik pēc 20-30 minūtēm. Tāpēc vienā tulkošanas kabīnē ir paredzētas vietas diviem tulkiem. Daži piemēri no prakses:

 

  • Ja konferencē paredzētas divas darba valodas, piemēram, angļu un latviešu, tad nepieciešama viena tulku kabīne un divi angļu-latviešu tulki.
  • Ja konferencē paredzētas trīs darba valodas, piemēram, angļu, krievu un latviešu, tad nepieciešamas divas tulkošanas kabīnes un četri tulki šādās valodu kombinācijās: 2 angļu-latviešu tulki, 2 krievu-latviešu tulki.

 

Rezervējiet tulkus laicīgi! Tāpat, kā konferences tiek plānotas jau labu laiku iepriekš, arī tulki savu darbu plāno ļoti laicīgi, jo profesionālo tulku noslogojums ir liels, īpaši konferenču un semināru pamata sezonās - no septembra līdz decembra vidum un no janvāra beigām līdz jūlija sākumam. Tāpat tulkiem ir vajadzīgs laiks, lai sagatavotos pasākuma specifiskajām tēmām.

Konsekutīvā (secīgā) tulkošana

Konsekutīvās tulkošanas laikā tulks parasti atrodas blakus runātājam un tulko no avotvalodas mērķa valodā uzreiz pēc runātāja ik pēc 3-4 teikumiem. Konsekutīvā tulkošana piemērota īsākiem pasākumiem, prezentācijām, sapulcēm, pārrunām, biznesa pusdienām vai apmeklējumiem. Izmaksu ziņā konsekutīvā tulkošana ir ekonomiskāka nekā sinhronā tulkošana, bet tā ir krietni laikietilpīgāka – rēķinieties ar apmēram divreiz ilgāku laiku (kas attiecīgi jāņem vērā, plānojot kopējo pasākuma ilgumu). Jāņem vērā arī tas, ka šāda tulkošanas veida izvēle garākiem pasākumiem ļoti nogurdina gan klausītājus, gan pašu runātāju.

Konsekutīvās tulkošanas laikā nav iespējams izveidot tiešu emocionālo saikni starp publiku, jo tulkojums, atšķirībā no sinhronās tulkošanas, tiek sniegts ar krietnu laika nobīdi. Piemēram, ja orators izstāstīs joku, zālē smiesies apmēram pēc 5 minūtēm, kad joks būs izstāstīts. Neiesakām izvēlēties konsekutīvo tulkošanu pilnas dienas pasākumiem, jo nebūs iespējams noturēt dalībnieku uzmanību brīžos, kad tiks runāts publikai nesaprotamā valodā. Beigās noguruši būs gan oratori, gan klausītāji, un mērķis var tikt arī nepanākts, jo klausītāji var būt pārāk noguruši, lai uztvertu informāciju.

Čukstus tulkošana

Mutiskā čukstus tulkošana (šušotāža, no franču valodas - chuchotage) — tulks atrodas tieši blakus klausītājiem un klusinātā balsī tulko klausītājam pie auss. Šo tulkošanas veidu izmanto gadījumos, ja valodu, kurā norit pasākums, nesaprot tikai viens vai divi cilvēki.

Čukstus tulkojums ir ļoti virspusējs, jo tulkam netiek nodrošināta pienācīga avotvalodas skaņas kvalitāte, īpaši brīdī, kad notiek pati tulkošana. Tāpat jāņem vērā, ka šis ir emocionāli ļoti jutīgs tulkošanas veids un paredzēts īsam laika posmam, jo nevar izslēgt iespējamību, ka klienta un tulka starpā ir radusies emocionāla nesaderība vai nepatika, kas ilgstošas tulkošanas gadījumā klientam un tulkam var būt ļoti apgrūtinoša. Ar čukstus tulkošanu nevar aizvietot sinhrono tulkošanu konferences vai semināra laikā lielākai klausītāju grupai. Tātad čukstus tulkošana ir ļoti reti izmantots tulkošanas veids šādu iemeslu dēļ: 1) čuksti traucē blakussēdētājus; 2) tulkojums ir ļoti virspusējs; 3) ilgstoša čukstēšana ausī var kļūt emocionāli kaitinoša.

Dažreiz, mēģinot piedāvāt neadekvāti zemu cenu, neprofesionālas aģentūras klientiem piedāvā Tour Guide sistēmu sinhronās tulkošanas tehnikas vietā. Šādā gadījumā tulkiem nav kabīnes, tie sēž kaut kur zālē, mēģina saklausīt runāto un tulko headset mikrofonā. Šāds veids traucē gan blakussēdētājiem, gan runātājiem, kā arī bez tieša skaņas signāla padeves tulks nesaņem kvalitatīvu skaņas signālu un krietni cieš tulkojuma kvalitāte.

Ja jūsu rīkojat augsta līmeņa pasākumu, neizvēlaties zemas kvalitātes un cenas pakalpojumu.

Pavadošā tulkošana

Pavadošā tulkošana apvieno sevī gan tulka, gan asistenta, gan arī gida darbu. Parasti šāds pakalpojums nepieciešams ārvalstu komandējuma laikā vai arī, ja Latvijā tiek uzņemts viesis, kas nesaprot valodu un nepārzina vietējo situāciju. Pavadošais tulks seko attiecīgajai personai un veic tulkošanu nepieciešamajā situācijā, apkopo informāciju vai arī sniedz paskaidrojumus par kādu konkrētu situāciju, kā arī palīdz atrisināt sadzīviskas situācijas.

Subtitri un dublēšana

Subtitri ir filmas vai televīzijas pārraides tulkojuma teksts, ko uz ekrāna attēlo rakstveidā.

Valodas dublēšana ir skaņas apstrādes process, kurā filmas vai televīzijas pārraides balss oriģinālais materiāls tiek sinhroni tulkots citā valodā. SIA Mestako piedāvā veikt dublēšanu savā ierakstu studijā. Vispirms teksts tiek transkribēts, pēc tam iztulkots vajadzīgajā valodā, un tad teksts tiek ierunāts studijā. Tulkojumu veic profesionāls tulkotājs, bet tekstu ierunāšanu veic vai nu profesionāli aktieri vai arī attiecīgās valodas tulki vai speciālisti, kuriem ir šāda pieredze.