• Translation

Rakstiskie tulkojumi

Kopš SIA Mestako darbības pirmsākumiem 2005. gadā, esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi dažādas sarežģītības, tematikas, valodu kombināciju un apjoma tulkošanas un lokalizācijas projektos. Mēs esam izveidojuši spēcīgu un pieredzējušu projektu vadītāju, tulkotāju, redaktoru, nozaru ekspertu, grafiskā dizaina un IT speciālistu komandu. Savā darbā esam ieviesuši modernākās tehnoloģijas, lai saviem klientiem piedāvātu maksimāli efektīvus, kvalitatīvus tulkošanas un lokalizācijas pakalpojumus iespējami īsos termiņos.

Rakstiskā tulkošana nenozīmē tikai tulkošanu. Tā ietver arī tekstu analīzi, failu apstrādi, rediģēšanu, kvalitātes pārbaudes, lokalizēšanu, un vēl daudz citu darbību, lai gala rezultāts būtu nevainojams un klients saņemtu kvalitatīvu tekstu vajadzīgajā valodā.

Specializācija

SIA Mestako ir specializējies sarežģītu un tehnisku tekstu tulkošanā no vācu un angļu valodas Baltijas un Austrumeiropas valodās (latviešu, lietuviešu, igauņu, krievu, poļu, čehu, serbu, ukraiņu, gruzīnu, azerbaidžāņu, ungāru, rumāņu, bulgāru), kā arī no vācu un angļu valodas citās Eiropas valodās – angļu, franču, itāļu, nīderlandiešu, beļģu, zviedru, somu u.c.

Sadarbībā ar profesionālo tulkošanas asociāciju biedriem, pēc pieprasījuma spējam nodrošināt arī pakalpojumus citās valodu kombinācijās.

Mūsu tematiskā specializācija galvenokārt šādu tekstu tulkošanā:

  • visu veidu automobiļu nozares tekstu tulkošana – lietošanas un apkopes instrukcijas, mārketinga materiāli, preses relīzes, mājaslapas, programmnodrošinājuma saskarnes teksti u.tml.;
  • vispārīgu un sarežģītu tehnisko tekstu tulkošana, galvenokārt, industriālo iekārtu, mehānismu un mašīnu tehniskā dokumentācija, produktu apraksti;
  • līgumi, lēmumi, normatīvie akti, iepirkumu dokumentācija un citu juridisko tekstu tulkošana;
  • dažādu veidu finanšu tekstu tulkošana, piemēram, gada pārskati, ziņojumi;
  • vispārīgu medicīnas tekstu tulkošana, medicīnas iekārtu instrukcijas un apraksti;
  • filmu tulkošana un subtitru veidošana.

Tulkojumu kvalitātes standarti

Ir daudz dažādu kvalitātes kritēriju un parametru, un katrā situācijā tie var būt atšķirīgi. Mūsu izpratnē kvalitāte nozīmē labi, norunātajā laikā, atbilstoši izvirzītajām prasībām padarītu darbu un apmierinātu klientu. Savā darbā ievērojam EN 15038:2006 un ISO 9001:2008 kvalitātes standartu prasības.

Tulkošanas biroja pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas pamatā ir trīs galvenie principi – profesionāli, pieredzējuši un pārbaudīti izpildītāji; profesionāla projektu vadība un modernāko tehnoloģiju pielietošana; klienta prasību un norāžu ievērošana. Tomēr vislabākais apliecinājums kvalitātei ir kvalitatīvi paveikts darbs.

Mūsu klienti mēdz teikt -SIA Mestako neiespējamo padara par iespējamu.

Pieredze

Vislielākā pieredze mums ir automobiļu industrijas, vispārīgu tehnisko, medicīnisko, juridisko un mārketinga tekstu tulkošanā un lokalizēšanā. Izmantojot mūsu rīcībā esošās tehnoloģijas, pat ļoti īsos izpildes termiņos spējam veikt liela apjoma tulkojumus augstā kvalitātē, ievērojot vienotu terminoloģiju un konsekvenci. Mūsdienu steidzīgajā pasaulē laika jēdziens iegūst izšķirošu nozīmi.

Lai produktu un pakalpojumu ieviešana globālajos tirgos notiktu veiksmīgi, ir nepieciešama profesionāļu komanda, rūpīga plānošana, profesionāla projektu vadība, kā arī jaunākās un modernākās tehnoloģijas. Mēs to piedāvājam.

Cena par tulkošanas pakalpojumiem

Cenai uzņēmējdarbība bieži ir izšķiroša nozīme.

Tulkošanas un lokalizācijas projektu izmaksas ietekmē vairāki faktori, piemēram, izpildes termiņi, teksta specifika, apjoms, tulkojuma valodas, tulkojamā teksta pirmapstrāde un pēcapstrāde, maketēšana, kā arī citi faktori. Visu šo faktoru optimālai un profesionālai izvērtēšanai nepieciešams aplūkot konkrēto tulkojamo tekstu, tā formātu, tematiku un sarežģītību.

Lai arī tulkošanas pakalpojumus piedāvā daudzas aģentūras un uzņēmumi, izvēloties pakalpojumu, jāņem vērā, ka tulkošanas nozarē nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu par zemu cenu. Ja jums ir nepieciešams kvalitatīvs pakalpojums, nemeklējiet lētāko piedāvātāju.

Uzņēmuma pastāvēšanas laikā esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi tulkošanas un lokalizācijas projektu veikšanā. Mums ir izveidojies plašs apmierinātu klientu loks.

Priecāsimies arī jūs redzēt mūsu klientu lokā, lai kļūtu par jūsu uzticamo sadarbības partneri.